Gemodificeerd zachthout

Gemodificeerd hout is voor bepaalde houttoepassingen een goed alternatief. Dat gemodificeerd hout nu pas in de belangstelling staat heeft alles te maken met het feit dat de mogelijkheden van de vanouds goedkopere verduurzamingstechnieken thans zeer beperkt zijn. Gemodificeerd vuren is milieuvriendelijker dan gewolmaniseerd vuren, omdat er tijdens het proces geen chemicaliën toegepast worden.

Bij modificeren is het de kunst om een zodanige procesbeheersing uit te dokteren dat het hout aan duurzaamheid wint en de overige natuurlijke eigenschappen niet verloren gaan. Modificeren betekent toch dat sommige eigenschappen iets terugvallen. En wie bij het modificeren denkt dat hout van een slechte kwaliteit kan worden opgewaardeerd komt bedrogen uit. Alleen de duurzaamheid neemt beduidend toe. Producent Lambert van den Bosch: ‘Kwalitatief loopt de breuksterkte zo’n 20% terug. Het hout wordt iets brozer, maar daar hebben wij in ons specialisme van de productie van houtproducten voor de afbouw geen last van. Het krimpen en zwellen is nog maar 20% van wat het hout van nature doet. Met andere woorden je hebt een zeer stabiele grondstof. Onze ervaring is dat de kwaliteit ook beduidend beter blijft wanneer je hout van een min of meer constante kwaliteit en van een vaste zagerij inkoopt. Losse kwasten zijn voor het te modificeren hout taboe. Bij de vaste kwasten veroorzaakt het modificeren enig craquelé-effect door de kleine krimpscheurtjes. De kans op splijten neemt aan de uiteinden van het rabatprofiel iets toe’.

Ten opzichte van naturel vuren kost gemodificeerd vuren ongeveer een keer zo veel, maar dan heb je wel een stuk hout van duurzaamheidsklasse 1-2 in handen waarop met gemak 10 jaar garantie kan worden afgegeven. Als je gemodificeerd vuren vergelijkt met Western Red Cedar is dit veel goedkoper, terwijl de duurzaamheid gelijk is.

Gemodificeerd vuren laat zich perfect schaven en afwerken. Het afwerken van het hout gaat uitstekend met alle typen verven, dus ook de watergedragen verven. Wel is de droogtijd iets langer omdat het hout veel minder makkelijk vocht opneemt.