Houthandel Barkmeijer levert hout onder KOMO-keur. Dit betekent dat het gesorteerde hout voldoet aan de gestelde eisen voor contructief of niet-constructief gebruik.

 

Constructief / Niet-constructief

Jaarlijks wordt in Nederland een groot volume naaldhout in dragende constructies verwerkt. Een houtconstructie moet volgens het Bouwbesluit sterk genoeg zijn. De berekening om dit aan te tonen moet worden uitgevoerd met de methode die is beschreven in de norm NEN 6760 (Technische grondslagen voor bouwconstructies (TGB 1990) – Houtconstructies – Basiseisen – Eisen en bepalingsmethoden).

Omdat voor de berekening sterktegegevens nodig zijn, zijn er zogenaamde
sterkteklassen opgesteld. De sterkteklasse van naaldhout wordt aangeduid met de letter C, gevolgd door een getal (bijvoorbeeld C18). Voor naaldhout bestaan er twaalf klassen, maar in Nederland zijn C18 en C24 het gangbaarst.

Voor vuren, grenen, lariks en douglas sluiten de visuele sorteerwijzen van bepaalde kwaliteitsklassen volgens KVH 2000 normen aan bij sterkteklassen, namelijk:
•vuren, grenen en lariks NEN 5466 / kwaliteitsklasse C = sterkteklasse C18;
•vuren, grenen en lariks NEN 5466 / kwaliteitsklasse B = sterkteklasse C24;
•europees douglas NEN 5468 / kwaliteitsklasse C = sterkteklasse C18;
•europees douglas NEN 5468 / kwaliteitsklasse A/B = sterkteklasse C22;
Bij de in Nederland gangbare kwaliteitsaanduidingen voor naaldhout (bijvoorbeeld vuren klasse B, C en D) maakte men voor de introductie van het Bouwbesluit geen onderscheid in de sortering van een partij hout voor constructieve respectievelijk niet-constructieve toepassingen. Het Bouwbesluit stelt echter dat er over ieder deel zekerheid moet bestaan en moet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Bij constructiehout vindt daarom sortering plaats op ieder deel.
Bij niet-constructief hout is het toegestaan dat een bepaald percentage van een partij niet aan alle kwaliteitseisen voldoet. Hierdoor is het mogelijk om met een uitgebreide steekproef vast te stellen of een partij voldoet aan de kwaliteitsklasse.

Hout, geschikt voor constructieve toepassingen, kan zijn voorzien van een stempel waarop de sterkteklasse tot uitdrukking komt. Bij de invoering van CE-markering op constructiehout zal al dit hout worden gestempeld.

Wijze van sortering


Naaldhout wordt op twee manieren gesorteerd: machinaal of visueel. De houthandel sorteert
al heel lang visueel op kwaliteit. De sorteerders weten welke onvolkomenheden in aard,
frequentie en omvang mogen voorkomen. Daarnaast zijn er tegenwoordig steeds meer
zagerijen die het hout machinaal op sterkte sorteren. Hierdoor wordt een hoger rendement
behaald en het hout dus efficiënter ingezet.

Het visueel sorteren van naaldhout voor constructieve doeleinden gebeurt aan de hand van
een aantal aspecten die de sterkte van het hout beïnvloeden; dit zijn onder andere kwasten,
jaarringbreedte, draadverloop en scheuren. Bij machinaal gesorteerd hout wordt naast een
beperkte visuele controle ieder deel mechanisch belast, wat extra zekerheid biedt over de
sterkte-eigenschappen. Overigens is er bij machinaal gesorteerd hout geen relatie meer met
esthetische eisen die men eventueel aan het product wil stellen. Indien deze wens wel bestaat
moet het hout (alsnog) visueel worden gesorteerd.
Voorbeeld van het stempel op het hout die de sterkteklasse vermeldt vindt u in de banner bovenaan deze pagina.