Houthandel Barkmeijer levert hout onder KOMO-keur. Dit betekent dat het gesorteerde hout voldoet aan de gestelde eisen voor contructief of niet-constructief gebruik.

Constructief / Niet-constructief
Jaarlijks wordt in Nederland een groot volume naaldhout in dragende constructies verwerkt. Een houtconstructie moet volgens het Bouwbesluit sterk genoeg zijn. De berekening om dit aan te tonen moet worden uitgevoerd met de methode die is beschreven in de norm NEN 6760 (Technische grondslagen voor bouwconstructies (TGB 1990) – Houtconstructies – Basiseisen – Eisen en bepalingsmethoden).

De richtlijn bouwproducten heeft betrekking op voor de bouw bestemde producten. Dat zijn producten die worden vervaardigd om blijvend deel uit te maken van bouwwerken, zowel gebouwen als kunstwerken. De richtlijn stelt geen eisen aan de bouwproducten als zodanig, maar stelt fundamentele voorschriften aan de bouwwerken waarin de producten worden toegepast. Het begrip ‘bouwwerk’ moet daarbij breed worden opgevat en omvat bijvoorbeeld ook bruggen, tunnels, wegen of hekwerken rond gebouwen.